Użytkowanie

Strona internetowa oraz informacje na niej przedstawione mają wyłącznie charakter informacyjny.

Dokładność informacji

RGB Technology podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji i porad prezentowanych na stronie RGB Technology w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów.

RGB Technology zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. RGB Technology nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej RGB Technology stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę RGB Technology.

Oferty i promocje

RGB Technology może od czasu do czas informować na niniejszej stronie internetowej o ofertach, promocjach lub konkursach, które będą podlegały ściśle określonym warunkom.

Oświadczenie o wierności barw

Kolory pojawiające się na stronie internetowej nie są odzwierciedleniem rzeczywistych kolorów wyświetlaczy RGB Technology. Zdjęcia kolorów będą różnić się w zależności od rozdzielczości i ustawień monitora.

Odpowiedzialność

RGB Technology nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie czy wtórne szkody powstałe w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej (w tym utratę przychodu, utratę zysku, utratę prognozowanych oszczędności, dodatkowe bądź utracone wydatki, utratę prywatności czy utratę danych itp.) Wyłączenie z odpowiedzialności, o którym powyżej mowa, obejmuje również wirusy, pliki bądź programy mające na celu zakłócenie, ograniczenie lub zniszczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, osprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacji, a także materiałów przekazywanych wraz ze stroną internetową RGB Technology.

 

RODO - polityka prywatności


Od dnia 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO - Ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
W celu zachowania zgodności z przepisami RODO zaktualizowaliśmy Politykę prywatności, w której opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.rgbtechnology.pl oraz z poniższymi informacjami przed przejściem do jej zawartości. Klikając przycisk „zgadzam się” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej, w tym przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie ze strony powoduje automatyczne przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze Ciebie z zawartości naszej strony internetowej, w tym parametrów zapisywanych w plikach cookies (np. numeru IP na naszych urządzeniach) w celach marketingowych oraz informacyjnych.
Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej i nie dokonasz zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (np. nie zablokujesz ich) to oznacza, że będą one automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszej strony internetowej.

1.    Kto jest Administratorem Twoich danych?    
Administratorem Twoich danych jest Usługodawca – RGB Technology Sp. z o.o. z siedzibą
w Koszalinie, 75-129 Koszalin, ul. Karola Mytnika 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483702, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, NIP 6711715446, REGON 320032995.

2.    Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronie https://www.rgbtechnology.pl

Będą to przede wszystkim dane, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę https://www.rgbtechnology.pl i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych na stronie się zapoznawałeś.

3.    Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszej strony internetowej, co do zasady wystąpią dwie z nich:
a)    po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszej strony internetowej (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art.

6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas.
Nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Usługobiorców (Użytkowników) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, a także konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z naszych treści udostępnionych w Internecie;
b)    po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia marketingu dotyczącego oferowanych przez nas produktów. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

4.    Okres przez jaki dane będą przetwarzane.
Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

5.    Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach, także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.
Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

6.    Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.